AutoRoad2_edited-1

Mount Washington Auto Road

Mount Washington Auto Road located in New Hampshire White Mountains.